lepjunk.hu

A segítő kutya

A segítő kutya kiképzésének, vizsgáztatásának és alkalmazhatóságának szabályait tartalmazza a 27/2009. (XII. 3.) SZMM rendelet. A rendelet egyebek mellet meghatározza a segítő és a terápiás kutya fogalmát (2. § e) és f) pontok), és az alkalmazási területeket is.


2010-06-18 00:00:00
tovább

Cselekvőképesség - munkaviszony

Precedens értékű pert nyert a Kézenfogva Alapítvány - Egy fontos lépés a fogyatékos emberek foglalkoztatása érdekében.

A Kézenfogva Alapítvány sajtóközleménye

Budapest, 2010. május 12. Egyértelmű döntés született a fogyatékos emberek foglalkoztatását régóta bizonytalanná tévő kérdésében!  A Kézenfogva Alapítvány közérdekű igényérvényesítés keretében jogorvoslatért fordult a Fővárosi Bírósághoz. A Bíróság ítéletében állást foglalt arra vonatkozólag, hogy a cselekvőképességet kizáró gondnokság alatt álló személyek gondnokuk közreműködésével munkaviszonyt létesíthetnek.


2010-05-13 00:00:00
tovább

Ahogy mi szeretnénk élni

A Kézenfogva Alapítvány 2003. március 22-23-án, Európa a hely, ahol élünk címmel nemzeti konferenciát és fesztivált rendezett Budapesten, csatlakozva ahhoz a programhoz, amelyet a brüsszeli székhelyű EASPD nevű ernyőszervezet indított útnak 2001-ben. A konferencián részt vett az EASPD vezetője Luk Zelderloo is.

A konferencián műhelymunka folyt, amelyen a fiatalok egy közösen megfogalmazott nyilatkozatot fogadtak el. Ezt a nyilatkozatot 2003. április 8-án, a Parlamentben, Schmidt Edit (Kalán néni Pihenőkertje Alapítvány - Csorvás) olvasta fel és adta át Szili Katalinnak, a Parlament elnökének. A nyilatkozatot az alábbiakban olvashatják:


2010-04-16 00:00:00
tovább

Védett fogyasztók az áramszolgáltatóknál

Van segítség, ha egy fogyatékos gyermeket nevelő család nem tudja befizetni egy ideig az áramszámlát. A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény értelmező rendelkezései szerint vannak un. védett fogyasztók, amelyek kedvezményeket, könnyítéseket kaphatnak díjfizetés elmaradása esetén: részletfizetési kedvezményt, vagy fizetési haladékot, sőt az áramot sem lehet náluk kikapcsolni:


2010-04-10 00:00:00
tovább

AZ EURÓPAI FOGYATÉKOSÜGYI FÓRUM NYILATKOZATA

A GAZDASÁGI VÁLSÁGRÓL:

NEM SZABAD, HOGY A FOGYATÉKOS EMBEREK FIZESSENEK A VÁLSÁGÉRT

Párizs, 2008. november 16. – Az Európai Fogyatékosügyi Fórum (EDF), amely több mint 50 millió, fogyatékossággal élő európai polgár hangja, felszólítja az Európai Tanácsot, Bizottságot és Parlamentet, továbbá más európai intézményeket és valamennyi európai állam nemzeti kormányát annak biztosítására, hogy csökkenő jövedelmeik, juttatásaik, foglalkoztatási lehetőségeik, illetve a képviseleti szervezeteinknek nyújtott támogatások csökkentése révén ne a fogyatékos emberek és családjaik fizessenek meg a világméretű gazdasági válságért.


2010-04-10 00:00:00
tovább

Jogszabály az utazási kedvezmény változásáról

16/2008. (I. 31.) Korm. rendelet

a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet és az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról


2010-04-09 00:00:00
tovább

Kormányhatározat

Kormányhatározat született az Országos Autizmus Stratégiából


2010-04-03 00:00:00
tovább

Válasz az ombudsmantól

Olvasom az állampolgári jogok országgyűlési biztosa általános helyettesének, dr. Takács Albertnak a levelét, amelyet a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) civilszervezet ügyvédjének, dr. Baltay Leventének írt. A TASZ úgy másfél évvel ezelőtt fordult az ombudsmanhoz Janovszky Gábor ügyében.

Megjelent az Esőember 2007. XI. évfolyam, 1. számában (F. Á.)


2010-02-26 00:00:00
tovább

Madridi Nyilatkozat

"A befogadó társadalom alapja a diszkrimináció-mentességgel párosuló pozitív cselekvés."
Mi, a Madridban összegyűlt Európai Fogyatékosügyi Kongresszus több mint 400 résztvevője melegen üdvözöljük a 2003. év "Európai Fogyatékos Emberek Évének" nyilvánítását, mint olyan eseményt, amely révén a nyilvánosságban tudatosodnia kell a több mint 50 millió európai fogyatékos embert illető jogoknak.
Ebben a Nyilatkozatban lefektetjük jövőképünket, amely megszabja az Európai Év cselekvési programjának koncepcionális kereteit Európai Uniós, nemzeti, regionális és helyi szinten egyaránt.


2010-02-10 17:41:22
tovább

Jogi karta - Hága

Autizmussal élő személyek jogi kartája
Az autizmussal élő embereknek ugyanazokkal a jogokkal és kiváltságokkal kell rendelkezniük, melyeket az európai népek élveznek ott, ahol vannak ilyen jogok, és úgy, hogy ezek a jogok az autizmusban szenvedő személyek érdekeit a legjobban szolgálják. Ezeket a jogokat bővíteni, védeni és érvényesülésüket valamennyi államban szorgalmazni kell. Az Egyesült Nemzeteknek az Értelmi Fogyatékos Személyek Emberi Jogairól (1971), valamint a Fogyatékos Személyek Jogairól (1975) szóló deklarációját, valamint az emberi jogokról szóló egyéb érvényes nyilatkozatokat figyelembe kell venni, és különösen az autista személyek esetében az alábbiakkal kell azokat kiegészíteni:


2010-01-29 13:23:13
tovább
Bejelentkezés
 

Keresés