lepjunk.hu

Önéletrajz

Önéletrajz

Kocsis Alajos vagyok, születtem Budapesten, 1941-ben a XIV. kerületi Bethesda kórházban
Nős, első házasságomból két fiúgyermekem született (György és Attila), s ezen az ágon már négy fiú- és egy lányunokám van (Tamás, Szabolcs, Gergő, Barnabás és Laura). Második házasságomból 1981-ben született, ma már felnőtt autista lányom Nóra édesapja, egyben gondnoka vagyok.


 

Szüleim:

Édesanyám Mária Magdolna (1918 - 2014)

A huszadik század elején született generáció gyermekeként végigszenvedte mindazt a borzalmat, amit az emberi gonoszság fleszínre hozott. Elvesztette első gyermekét, Magdika nővéremet Budapest ostroma során. (Lásd: Teri néni naplóját). Mégis nagy szeretettel, önfeláldozással gondoskodott rólam, és későn született hugomról, összetartva szelíden de határozott elvárásokkal a családot. Csodálatos háziasszony, aki még  92 évesen is megfőz egy-egy ebédet. Édesanyaként  még ma is ugyanúgy aggódik értünk, mint kisgyermekkorunkban. Kézügyességét megcsodálhatják a képen hordott, saját hímzésű blúzán.

 

Édesapám szintén Alajos (1911 - 1997) Kossuth Lajos Felső Kereskedelmi Iskola Budapest (1929)

Kedvenc sportja a labdarúgás volt, de sokat úsztunk, eveztünk együtt, és az asztaliteniszt is tőle sajátítottam el. Együtt úsztuk át egykor a Balatont Zamárdi és Tihany között - oda-vissza!

Idősebb bátyjával, Nándi keresztapámmal nagy sakk-partikat vívtak vasárnaponként.

Nyugdíjasként a rákosszentmihályi kertünket ápolta, büszke volt a zöldség és gyümölcstermésre. Nyaranta nem kellet gyakran piacra járnunk.

 

Testvéreim:

Magdika (1939 - 1945)

Emlék című írásomban megörökítettem a tragikus eseményt, ami 1945-ben bekövetkezett halálához vezetett.

 

 

 

 

Kishugom:

Ágnes (1952)

Feleségem:

Borics Mária, akinek segítsége nélkül ez a honlap bizonyára nem valósulhatott volna meg. Egészségügyben szerzett sok éves tapasztalata autista lányunk nevelésében, állapotának javításában is nagy  előnyt jelent. Jelenleg mint diplomás nővér Ausztriában dolgozik.

A honlap fejlécén látható képeket az ő felvételei közül választottam ki.

(Az itt látható képen együtt Tamás unokámmal egy webkamerás felvételen.)

KÉPZETTSÉG – BEOSZTÁSOK:

Érettségi: 1959. Budapest, Corvin Mátyás Általános Gimnáziumban

Szakmunkásvizsga: 1961. Budapest FOK Ktsz. finommechanikai műszerész.

18 év zenei tanulmány után OSZK előadóművészi vizsga 1963-ban („A” kategória 1965-ben)

Előadóművészként 1968-ig Magyarországon, ezután folyamatosan külföldön dolgoztam 1977-ig.
Német közép- majd felsőfokú nyelvvizsga: 1978/1979-ben (ITK Rigó utca)

Angol középfokú nyelvvizsga: 1981-ben. (ITK Rigó utca)
1977-1978. reklám-menedzser asszisztens a Fémfeldolgozó Ipari Szövetkezetnél Budapesten.
1978. novemberétől kulturális menedzser a Nemzetközi Koncert Igazgatóságnál ill. az igazgatóság privatizálása után az Interkoncert Rt-nél 1990-től mint team-vezető 1995-ig.
1994-ben Mobil-Art Filmmarketing Bt. néven osztrák-magyar érdekeltségű saját céget alapítottam, ahol ügyvezető igazgatóként turisztikai videofilmek forgatása mellett művészközvetítéssel illetve kulturális adatgyűjtéssel foglalkoztam.

1996. július 1-től az Autisták Érdekvédelmi Egyesületének (AÉE) megbízott ügyintézője voltam, majd 1999. január 1-től a közgyűlés által megválasztott főállású ügyvezető titkára 2007. augusztus 31-ig.
Időközben, 2003. augusztus 1-től öregségi teljes nyugdíj jogosultságom érvénybe lépett, így az Egyesületben munkaviszonyom megtartása mellett nyugdíjasként dolgoztam tovább. (Lásd: A titkár elköszön)
Majd 2007. szeptember 1-től négyórás munkatársa voltam az egyesület jogutódja, az Autisták Országos Szövetségének (AOSZ).
Ezt követően a www.esoember.hu honlap Fórum rovatát moderáltam, ill. – kérésemre önkéntesként a honlapon megjelenő Esőember online folyóirat számait gondoztam, frissítettem, és 2008 decemberéig a megjelenő új számokat felvittem.

KÉPESSÉGEK – TEVÉKENYSÉG:

Előadóművészként tettem szert nyelvtudásra külföldi munkavállalásaim ill. üzleti útjaim során.

Menedzserként kiterjedt és jó kapcsolatokat ápoltam a hazai (pl. Kocsis Zoltán, Pege Aladár, Rajkó zenekar, Benkó Dixieland, stb.) és az európai (pl. Peter Schreier, Jan Garbarek) ill. USA-beli (pl. Paul Motian, Archie Shepp, John Patitucci) művészvilággal, ügynökségekkel, jártas voltam a média (rádió, tv) világában. Team-vezetőként irodavezetői, szervezői tapasztalataim bővültek.
Saját vállalkozásomban tapasztalatot szereztem az üzleti életben. Szerződéskötéseimben, pénzügyeimben ügyfeleim és üzlettársaim mindig felelősséget vállaló és korrekt partnernek ismertek el mind kulturális menedzserként, mind cégvezetőként.

Említésre érdemesnek tartom alábbi munkáimat a Mobil-Art céggel:
Az ATV International megbízásából a Duna Passau-tól Budapestig, ill. a Budapest c. magyar és német nyelvű turisztikai videofilmek készítésének magyarországi menedzselése, forgatásának lebonyolítása.
A Közép-európai Üzleti Társaság (CEBA) megbízásából adatgyűjtés a Magyarország megyei kézikönyvei sorozat Budapest kézikönyvébe.(A Budapesti művészvilág, fogyatékos szervezetek – köztük az Autisták Érdekvédelmi Egyesülete – adatainak, ill. a római katolikus egyház budapesti vonatkozásainak felgyűjtése.)

Autista gyermeket nevelő szülőként és az egyesületi munka révén széleskörű tapasztalatokat szereztem az autizmussal kapcsolatos egyéni és társadalmi problémákról. Ezek megoldásán az egyesület mindenkori vezetőségével közösen kialakított koncepció alapján folyamatosan dolgoztam. Ennek eredménye többek között az egyesület országos ernyőszervezetté válása, pozíciójának megerősítése, ill. az autizmus önálló fogyatékossági ágként történő elismertetése.

Említésre érdemesnek tartom alábbi munkáimat, melyeket az Autisták Érdekvédelmi Egyesületének menedzselése során kezdetben külsős segítőként, majd ügyvezető titkárként végeztem:

Megújítottam az egyesület alapító okiratát, tisztáztam a Fővárosi Bíróságnál a szervezet és vezetőinek jogi státusát. A törvényi változások figyelembe vételéve az alapszabály szükséges módosításait kezdeményeztem, a módosítások átvezetésében tevékenyen részt vettem.

Rendszeressé tettem a havi Hírlevelek megjelenését.

Az ESŐEMBER folyóirat III. évfolyamától tagja voltam a szerkesztőbizottságnak. Számos fordításom, beszámolóm, valamint hírlevelem jelent meg a lapban éveken keresztül. Megszereztem az esoember.hu honlap „domain”-név használatának jogát, és szerveztem a honlap karbantartását. Többszörösére növeltem az ESŐEMBER előfizetőinek számát, és külön postázási címlistákat készítettem a tagokról, tagszervezetekről, előfizetőkről, tiszteletpéldányt kapó fontos személyekről, médiákról. A listák karbantartását is magam végeztem.

Kiépítettem az egyesület ügyvitelét, iratait rendszereztem, archiváltam.

Elkészítettem az egyesület adatlapjának megfelelő tagnyilvántartást, melynek kiegészítő része egy szakember, és egy intézményi adatbázis. Ennek felhasználásával és szakemberek segítségével elkészítettem és kinyomattam egy ismeretterjesztő plakátot és az Autista Info 2000 című  kiadványt. Két ízben felújítottam az egyesület prospektusát, és a plakáttal együtt a védőnői hálózat részére expediáltam mintegy 4000 példányban.

Megszerveztem több szakmai napot külföldi előadók meghívásával.
A Szabad Föld Lapkiadó Rt. segítségével indult Autizmus Napját 2001-től hagyományként tovább vittem, és sorozatban évenként (2002-től 2006-ig) megszerveztem.
Elsőként szerveztem egy időben egyesületi hagyománnyá vált Mikulás-karácsonyi ünnepséget a Tamás Alajos Közösségi Házban (Budapest II. kerület). Ebben a munkában több segítő mellet köszönet elsősorban egyik szülőtársamat, egyben éveken át, nyugdíjba menetelemig kolléganőmet, Penyák Valikát illeti, aki szívét, lelkét is adta a közös munkába.

(A fenti képen Valika látható Tamás fiával, valamint Nóra lányom és én.)

 

 

A legemlékezetesebb, 2005-ös Autizmus napról két kép itt letölthető:

IV. Autizmus nap illetve

 

 

 

Terem kiállítással a Tamás Alajos Közösségi HázbanElső ízben saját kezdeményezésemre sikeres kiállítást rendeztem az ÉTA székházban autista gyermekek és fiatalok rajzaiból (Budapest XV. Kerület).

 

Néhány, ott kiállított rajz: Saláta Tamás (6): Fecskék, (balra látható) Anyuka, Álom, Április, Szörny,

illetve Balogh Tamás (12): Utca


Számos média-szereplésen ismertettem az autizmussal érintettek gondjait és az egyesület munkáját (Nap-Kelte, RTL-Klub, Duna Tv Hiradó, MTV-Sorstársak, m2 Záróra, HírTV Keresztmetszet, Rádió C., Budapest Rádió, Magyar Rádió Kossuth adó Déli Krónika, Danubius Rádió, MTI).
Jó kapcsolatot alakítottam ki olyan kiadókkal, melyek autizmusról szóló könyveket is megjelentetnek (Animula, Európa, Kláris, Pannonica Kiadó).
Összefoglaló kiadványt készíttettem az egyesület szülőtréningjeiről Gálfi Anikó gyógypedagógussal közösen „Végig kell menni az úton” címmel.

Fenti feladatok, ill. az egyesület működéséhez szükséges forrásokat pályázatok beadásával igyekeztem előteremteni. Évente sikerült így az egyesület folyamatos működését ezúton biztosítani. Egy időben a tagszervezetek pályázatai is általam kerültek benyújtásra – mindig sikerrel.

Az egyesület kezdeti infrastruktúra-hiányát saját eszközeimmel biztosítottam (telefon, fax, számítógép, stb.). A 2003. júliusától működtetett budapesti (VI. kerület, Jókai utcai) önálló iroda működését sikerült egyrészt adományokból, másrészt egyesületi beszerzésekből felszerelésében korszerűvé, ügyvitelét hatékonnyá tenni. (Időközben az egyesületből alakult szövetség – AOSZ néven.)

ÁLLAMI ELISMERÉSEK

Miniszteri Dicséret Köpeczi Béla művelődési minisztertől az Interkoncertnél végzett eredményes munkáért 1988. április 4-én.

Pro Familiis Díj Dr. Laperth Mónika szociális és munkaügyi minisztertől az autizmus területén végzett kiemelkedő szakmai tevékenységért 2007. december 4-én.

(Az autistákért és családjaikért végzett munka további kitüntetettjei itt láthatók.)

KÖZÉLETI ELISMERÉSEK

Liga für Völkerfreundschat der Deutschen Demokratischen Republik mit Ehrennadel für Verdienste um die Freundschaft der Völker in Silber - Berlin, 1981. október 7-én

Gergely Alexandra Emlékdíj a példaértékű köznapi emberek számára - Díjátadó 2018. április 22-én Budapesten. Bővebben: http://www.gergelyalexandra.hu/hirek#111

A díjátadón elmondott beszédem itt olvasható:

*

Magamról, munkáimról, terveimről

Mivel sok energiát fektettem közös ügyünkbe, az autisták, autistát nevelők életminőségének javításába, továbbá nem vagyok képes tétlenül ülni, az évek során összegyűlt ismerőseim, sorstásaim elérhetőségeit és az új megkereséseket felhasználva írom időnként körleveleimet, tartom a kapcsolatot – természetesen csak az erre igényt tartó –, szülőtársaimmal, szakemberekkel, segítőkkel. Ezért igyekszem néha - amíg erőm engedi - most már csak magánemberként "odatenni" magam. Tudom ui., hogy mit jelenet autista gyermeket nevelni, fejleszteni, ellátni, hiszen jómagam (2014-ben) egy 33 éves autista lány édesapja vagyok, és naponta élem meg azt a hullámzó érzelemvihart a remény és a reménytelenség között, amit nem érintettek soha nem fognak tudni elképzelni. Igyekszem a reményt erősíteni másokban, így a saját hitem is növekszik, hogy gondjainkra előbb-utóbb - lehetőleg mielőbb - lesz megoldás.

2014-ben és 2015-ben az AOSZ felkérésére az Esőember évnegyedes folyóirat szerkesztő bizottságának tagjakén írtam cikkeimet a folyóirat számára. Ezek az írások korábbi - más szerzők cikkeivel együtt -  honlapomon olvashatók: Best-of-Esoember-válogatás

Terveim között szerepelt ennek a saját honlapnak elkészítése, melynek tartalommal történő feltöltése folyamatos, továbbá Tóth Zsuzsanna szülőtárssal terveztük egy könyv megírását*, mely elsősorban a felnőtt autistát nevelők mindennapjait, gondjait, kilátásait igyekezett volna bemutatni.

Kelt: Budapesten, 2010. januárjában (Pontosítva: 2018. február 1-én)

Kocsis Alajos

*A tervezett könyv megírása rajtam kívül álló okok miatt 2010-ben félbeszakadt. Újbóli nekifutásra  önálló formában, más segítséggel mégis elkészült. A kéziratom összeállt, részben még korrektúrára, szerkesztésre és nem utolsó sorban kiadóra várt 2013. február 8-án.

Az utolsó korrektúra elkészült 2014. január 26-án

Tördelés, borítóterv elkészült 2014. szeptemberében, végleges cím:

Saját világ, bármi áron + Auti-kislexikon, mely meg is jelent 2014. decemberében.

Tóth Zsuzsanna is megírta saját könyvét 2016-ban, ismertető itt olvasható: A mi autizmusunk

(Vissza a nyitóoldal-ra)


2014-01-26 00:00:00
Vissza
Bejelentkezés
 

Keresés