lepjunk.hu

AZ EURÓPAI FOGYATÉKOSÜGYI FÓRUM NYILATKOZATA

A GAZDASÁGI VÁLSÁGRÓL:

NEM SZABAD, HOGY A FOGYATÉKOS EMBEREK FIZESSENEK A VÁLSÁGÉRT

Párizs, 2008. november 16. – Az Európai Fogyatékosügyi Fórum (EDF), amely több mint 50 millió, fogyatékossággal élő európai polgár hangja, felszólítja az Európai Tanácsot, Bizottságot és Parlamentet, továbbá más európai intézményeket és valamennyi európai állam nemzeti kormányát annak biztosítására, hogy csökkenő jövedelmeik, juttatásaik, foglalkoztatási lehetőségeik, illetve a képviseleti szervezeteinknek nyújtott támogatások csökkentése révén ne a fogyatékos emberek és családjaik fizessenek meg a világméretű gazdasági válságért.


A válságot a világ pénzügyi intézeteinek és szabályozó testületeinek vezetői által tanúsított felelőtlen hitelezés és elfogadhatatlan gondatlanság okozta. A kormányok válasza a ‘hitelválságra’ a bankok pénzügyi erőforrások létrehozásával történő kisegítése volt. Most, hogy a bizalom hiánya átterjed az általános gazdasági rendszerre is, életbevágó fontosságú, hogy ne a szegények, idős és fogyatékos emberek és családjaik fizessenek Európában a válságért. Mi már a válság előtt is törékeny és bizonytalan helyzetben voltunk, ezért reflációs megközelítést tartunk szükségesnek, több befektetéssel az akadálymentes infrastruktúra kiépítésébe, a juttatásokba, és az adókedvezményekbe, hogy ezek a társadalmi csoportok továbbra is képesek legyenek árukat és szolgáltatásokat vásárolni, és ezáltal javítani a gazdasági helyzetet.

Az Egyesült Nemzetek Szervezetének a Fogyatékos Személyek Jogairól szóló egyezménye által a világ nemrég ismerte el a nemzetközi emberi jogi jogszabályi keretek kiterjesztésének szükségességét a fogyatékos személyekre. A társadalom nem engedheti meg magának, hogy gyengítse az emberi jogok, beleértve a munkához való jog és a családi élethez való jog érvényesítése iránti elkötelezettségét. Történelmünkben hosszú időn át a fogyatékos személyek voltak a “tartalék munkaerők”, akiket utolsóként vettek fel és elsőként bocsátottak el, és akiket feláldozhatónak tekintettek gazdasági válságok idején. A fogyatékos emberek, családjaik, a munkanélküliek és a szegények nem válhatnak a nem általuk előidézett válság bűnbakjaivá. A rosszabbodó gazdasági helyzet már több országban, például Írországban, Magyarországon, Svédországban és Olaszországban a juttatások csökkentésére irányuló kormányzati tervekhez vezetett.

A jelen válság tanulsága, hogy az emberekbe történő befektetés értéke sokkal fontosabb, mint a spekulatív befektetés, és a társadalom egészének a javát szolgálja, továbbá erősíti ellenállását az ilyen válságok okozta változásokkal szemben. Amennyiben szélesedik a társadalmi szakadék a hátrányos helyzetűek és a tehetősek között, ez hosszú távon többe fog kerülni a társadalomnak. Az EDF gondoskodik arról, hogy a fogyatékos emberek esélyegyenlősége és jogai a politikai napirend legfontosabb pontjai között szerepeljenek a közelgő európai választásokon. A költség-lefaragások és a tömeges munkanélküliség gazdag táptalajául szolgál az erőszaknak, gyűlöletbűntényeknek, aláássa a szolidaritást és a demokráciára nézve veszélyes nézetek terjedésének nyit utat. Felhívunk mindenkit, aki politikai vagy gazdasági döntéshozási felelősséggel bír, hogy tegyen meg minden tőlük telhetőt annak biztosítására, hogy a fogyatékos emberek és a szegények egyenlő elbánásban részesüljenek és az ez időben szükséges intézkedések meghozatalával biztosítsák gazdasági jólétüket. Most van az ideje az erős intézkedéseknek, hogy 2010-ben, az Európai Szegénységellenes Évben, ne a fogyatékos emberek és más egyéb hátrányos helyzetű csoportok kerüljenek megint a politikai napirend élére.

További információkért kérjük, lépjen kapcsolatba az alábbi címmel:

Irina Papancheva, EDF Communication and Press Officer;

Tel: (+32 2) 282 46 04; Mobil: (+ 32 ) 485 64 39 93;

E-mail: irina.papancheva@edf-feph.org

Az Európai Fogyatékosügyi Fórum (EDF) az európai ernyőszervezete a több mint 50 millió, fogyatékossággal élő európai állampolgárnak. Az EDF tagságába tartoznak az EU és az EGT tagállamok fogyatékos emberek érdekképviseletét ellátó nemzeti ernyőszervezetek, valamint a különböző típusú fogyatékosságot képviselő európai nem-kormányzati szervezetek, a fogyatékos ügy mellett elkötelezett szervezetek és magánszemélyek. Az Európai Fogyatékosügyi Fórum küldetése, hogy az európai politikai döntéshozatali és végrehajtási folyamatokban való aktív részvétele által biztosítsa a fogyatékos emberek számára az alapvető és emberi jogokhoz való teljes körű hozzáférést.


2010-04-10 00:00:00
Vissza
Bejelentkezés
 

Keresés