lepjunk.hu

Őszi Tamásné

Őszi Tamásné, gyógypedagógus


Született: Budapest, 1967. május 2.

1985-1989 Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola: gyógypedagógiai tanár

1995-1996 University of Birmingham UK National Advanced Certificate in Special Education: Autism Autizmussal élő gyermekek felmérése, fejlesztése

1997. National Autistic Society United Kingdom: Autizmus alaptanfolyam - Tanfolyami oktató

2005. ELTE Bárczi: Pedagógus szakvizsga, gyógypedagógiai tanári szak, szakértő, gyakorlatvezető

2006. Opleidingscentrum Autisme Belgium: Tréneri oklevél - Szakemberek kiképzése autizmussal élő felnőttek felmérése és ellátása

Fontosabb publikációk:

Balázs A., Őszi P., Prekop Cs. (1997) Pedagógiai irányelvek. Kapocs Könyvkiadó, Budapest (Autizmus füzetek)

BALÁZS A., Szaffner É., Őszi P. (szerk.) (1999): Tantervi és módszertani útmutató autizmussal élő tanulókat oktató-nevelő többségi általános iskolák számára. OKI, Budapest

Dr. Balázs Anna szerk.: Tanterv pervazív fejlődési zavarban szenvedő (autista/autisztikus) gyermekeket nevelő-oktató iskolák számára (OKI mintatanterv 1999.) /társszerző

SZAFFNER É., NÉMETH K., S. TÓTH B., GOSZTONYI N., ŐSZI T. (2004) Speciális integrációs osztály kialakítása autizmussal élő tanulók számára In: Fejlesztő pedagógia 2004/2 31-58.

GÁJERNÉ BALÁZS GIZELLA-ŐSZI TAMÁSNÉ: Útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együttneveléséhez Módszertani intézményi útmutató Sulinova Kht. 2007

ŐSZI TAMÁSNÉ szerk.: Ajánlások autizmussal élő gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez –Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák Sulinova Kht 2006.

P. Őszi, A. Balazs, N. Gosztonyi, E. Szaffner, D. Korpas: Autism specific, social-communicational small group activity: „The Bean-bag”A WORLD OF POSSIBILITIES” 2007, Oslo AE Conference

A fentieken kívül rendszeresen ír rövid, módszertani jellegű cikkeket az AOSZ megbízásából az Esőember c. újság számára.

Főbb szakmai tevékenységek:

Szakmai tevékenységét a kezdetektől (1990) fogva munkahelyén, az Autizmus Alapítványnál fejti kit.

Tanfolyamok, felsőoktatási kurzusok oktatójaként a tartalmak közös kimunkálása, együttműködés a kurzusok lebonyolításában, team munka.

Autista csoportok szakmai segítése során konzultáció, együttműködés szülőkkel és szakemberekkel.

Gyakorlat konferencia-és egyéb szakmai előadások kidolgozásában és megtartásában.

Intézményvezetőként a munkatársak tevékenységének koordinálása, az autizmus témájában készített sikeres pályázatok megvalósítása az Autizmus Szakmai Egyesület elnökeként a szervezet tevékenységének, működésének tervezése, szervezése, részvétel a MAGYE elnökségének munkájában.

Szakértői feladatok ellátása az autizmus területén, többek között 2004-2006 között a Szociális és Munkaügyi Minisztérium (SZMM) megbízásából az Európa Tanács Autizmussal élő Gyermekek Oktatási és Integrációs Szakértői Bizottságában.

Állami kitüntetés:

2006-ban az Autizmus Alapítvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye (Budapest) intézményvezetőjeként Pro Familiis-díjat kapott

2017-ben kiemelkedő hatású oktatási-nevelési-gyógypedagógiai munkájáért, valamint a pedagógiai gyakorlatot segítő kiemelkedő tudományos tevékenysége elismeréseként Apáczai Csere János-díjat vehetett át.


2010-08-28 00:00:00
Vissza
Bejelentkezés
 

Keresés