lepjunk.hu

Tanári kézikönyv

Tanári kézikönyv

Autista és fogyatékos, halmozottan fogyatékos személyek szinten tartó, fejlesztő képzése programhoz
Esőemberekért Egyesület Tata, 2011 - Felelős kiadó: Schenk Lászlóné

ISBN978-963-214-926-4

A 245 oldalas könyv bevezetőjében ez olvasható:
„A kézikönyvet azoknak a képző szakembereknek ajánljuk, akik a programot, annak célját megismerték, azzal azonosulva képesek a saját kreativitásukat használva a mindennapi életben az autista, értelmi fogyatékos, halmozottan fogyatékos felnőttek életét rendszerszerűen fejleszteni, a hétköznapi tudásokat, ismereteket egymásra építve átadni. Nem kívánunk kész recepteket adni az egyes személyek fejlesztésére, csupán mintákat arra, hogy a rendszerszerű ismeretátadás, a fejlesztés és szinten tartás strukturált formában történhessen.”


A képzés célja:

Autista és egyéb sokrétű függőséget okozó fogyatékossággal élő felnőttek

A képzés célcsoportja:

Autista és egyéb sokrétű függőséget okozó fogyatékossággal élő felnőttek.

A tankönyv részletesen kifejti a fejlesztő képzés személyi és tárgyi feltételeit.

Alábbi négy fő terület fejlesztését célozza a kézikönyv:

I. Modul: Önálló személyes működés (Pl. heti étrend összeállítása, tisztálkodás folyamata, férfi- női jellemző testrészek és funkciója, szülőnek lenni, öltözködés, vetkőzés, napi program,, stb.)

II. Modul: Önálló életvitel (Pl. közlekedés, a pénz kezelése, bevásárlás, biztonság otthon, házimunka, időbeosztás, hivatalos ügyek intézése, stb.)

III. Modul: Szociális képességfejlesztő képzés (Pl. kommunikáció, társas viselkedés, párkapcsolati viselkedés, ön-védelem – ez utóbbi autisták esetében kiemelten fontos)

IV. Modul: Fejlesztő képzések (Pl. vizuális képzés, zene- és ritmusfejlesztés, mozgásfejlesztés, értelmi fejlesztés, lovaglás)

Valamennyi modul részletesen ismerteti annak célját valamint témáit. A témák kiértékeléséhez segítséget nyújtanak a táblázatok, melyekben gyakorlati példák is segítik a fejlesztő team munkáját.

A kézikönyv bőven merít a Magyarországon megjelent autizmussal kapcsolatos és egyéb szakirodalomból:

A kézikönyv a TÁMOP 1.4.3. -08/1-2F-2010-2012 pályázat Aktív Műhely a hátrányos helyzetű régiókban projekt keretében, valamint az Európai Unió szociális alap és a Magyar Kormány támogatásával az Új Széchenyi Terv keretében került kiadásra

További érdeklődés esetére ajánlom a kapcsolatfelvételt a felelős kiadóval, Schenk Lászlóné (Erika) felnőttképzési szakemberrel: Esőemberekért Egyesület Tata E-mail: esotata@t-online.hu

(Alajos)


Lásd még: Autizmus specifikus támogatott foglalkoztatás


2011-11-22 00:00:00
Vissza
Bejelentkezés
 

Keresés