lepjunk.hu

Balázs Anna: Az autizmus korszerű szemlélete

Balázs Anna: Az autizmus korszerű szemlélete

Balázs Anna: Az autizmus korszerű szemlélete (1991. december)

Kiadó az Autizmus Alapítvány Kapocs Kiadója

Felelős kiadó: Dr. Balázs Anna

A kiadvány hátoldalán olvasható ajánlóból kitűnik: „A szerző elsősorban az alapellátásban dolgozók szempontjai szerint foglalja össze az autizmusról 1991-ig rendelkezésre álló legfontosabb ismereteket.”

A kis füzet immár húsz éve, hogy megjelent, de aktualitásából jóformán semmit nem veszített. Ezt elsősorban a hazai ellátórendszer még mindig fennálló hiányosságaira értem, de sajnos a szakemberhiány is nyomasztó, holott a szerző bevezetőjében így ír: „A hiányt pótolni talán a szakemberképzés oldaláról volna a legsürgősebb.”


Számomra, mint szülő számára a Történeti áttekintés című fejezet egy régebbi feltételezés cáfolata ad megerősítést, és ezzel több évtizedes tapasztalatom szerint bizonyára nem vagyok egyedül. Jelesül az egy időben a „frigideranyák”-ra vonatkozó (lásd: Buron Bettelheim)

divatos irányzatának cáfolata. Az anyák rideg, elutasító személyiségre utaló elméletet „nemcsak, hogy nem sikerült alátámasztani, de számos kísérlet és megfigyelés bizonyítja az ellenkezőjét...” – írja Balázs Anna, majd megállapítja:

„Azért fontos ezt hangsúlyozni, mert  ez a téves nézet túlél és károkat okoz, sajnálatos módon egybeesve az intoleráns- tájékozatlan szakmai vagy laikus magatartással...”

A további fejezetekben fontos alapismeretekről kapunk tájékoztatást, mint pl. a klinikai képről:

„A klinikai kép igen sokféle lehet, függvényében az autizmus súlyosságának, az értelmi színvonalnak, az egyéb képességeknek ill. fogyatékosságoknak, valamint a gyermek személyiségének.

Lorna Wing gyakorlati szempontok alapján csoportosította, sorolta típusba a gyerekeket. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy „fejlődésük során a gyerekek típust válthatnak”, tehát az alábbiak „nem mereven különálló”, kategóriák.

-          izolált típus: szociális környezetről nem vesz tudomást, kapcsolatot nem tűr, szemkontaktust nem vesz föl, nem beszél vagy csak sztereotip módon, funkcionális cél nélkül. Tartását, mozgását, aktivitását is bizarrériák, szimpla, főleg mechanikus sztereotípiák jellemzik. Számos halmozottan sérült, értelmi fogyatékos gyermek tartozik ebbe a csoportba. Prognózisa a legrosszabb.

-          passzív típus: viszonylag jó értelmű, inkább a feltűnő passzivitás, mint a bizarr viselkedés jellemzi, szociálisan nem kezdeményező, de közeledést eltűr, ezért a fejlesztés esélyei ennél a csoportnál a legjobbak.

-          bizarr típus: viszonylag jó verbalitás és értelem, esetleg a normálist is meghaladó mennyiségű szociális kezdeményezés jellemzi ezt a csoportot. Kapcsolataik nélkülözik a kölcsönösséget, a partner személyiségének figyelembevételét, felületesek. Közeledéseik gyakran inadekvátak, sztereotip jellegűek.” (10. oldal)

(Lábjegyzetben olvasható, hogy Wing a későbbiekben e három típust egy negyedik: „Formális, merev, modoros típus”-sal egészítette ki.)

A szerző már a tanulámány megírásakor is megállapította:

„Epidemiológiai vizsgálatok szerint a PDD nem annyira ritka állapot: a nukleáris csoport (gyerekkori autizmus) kb. a lakosság 2-4 tízezrelékét teszi ki, de az enyhébb, jobb értelmű, vagy atipusos esetekkel együtt (teljes PDD csoport), tehát az egész autista spektrumot figyelembe véve 10-25 tízezrelék, ami Magyarországon még közepes gyakorisággal számolva is kb. 16 000 embert jelent. Köztük 2 000 tíz év alatti, további 1 000 tíz-tizenhat év közötti gyerek lehet (megközelítő és számított adatok). A fiú-lány arány átlagosan három-négy az egyhez” (11-12. o.)

Köztudott, hogy ma már egyesek 60 ezerre mások 80-100 ezerre becsülik a gyakoriságot hazánkban. Talán a legutóbbi (2011. őszi) népszámlálás adataiból az autizmusra vonatkozó konkrét kérdés megválaszolása reményeink szerint megközelítőleg pontosítja a becsült értékeket.

(Alajos)


Jegyzetek:

A füzet megrendelhető vagy megvásárolható az Autizmus Alapítványnál.

Fenti ismereteket kiegészítő cikkek ezen a honlapon:

A kezdetek

Dr. Gallai Mária: Az autizmus 60 éve

Autista kisgyermek adaptálása bölcsődében (Tanulmány)


2011-11-30 00:00:00
Vissza
Bejelentkezés
 

Keresés