lepjunk.hu

Dr. Peter Vermeulen - Az autizmus mint kontextusvakság

Dr. Peter Vermeulen - Az autizmus mint kontextusvakság

Peter Vermeulen, Phd: Az autizmus, mint kontextusvakság

Kiadó: Geobook Hungary 2014

ISBN 978-615-5015-23-6

Egy igen fontos könyv, amely az összes eddigi, az autizmusról létező tudásunkat összefoglalva felhívja a figyelmet arra a – szinte magától értetődő tényre -, hogy „bármilyen beavatkozás, fejlesztés, stratégia vagy segítő/támogató rendszer sokkal kevesebbet ér, ha nem figyelünk arra, hogy milyen kontextusban alkalmazzuk.” Ezt Brenda Smith Myles írja a könyv előszavában.


E figyelemfelkeltő sorok szinte vonzottak, hogy mielőbb végig olvassam, élvezzem a szellemes és közérthető, mégis tudományos alapossággal megírt könyvet, jómagam többé-kevésbé sokrétű tapasztalataimmal és megállapításaimmal összevetve, azokat mintegy immár alátámasztva, igazolni látva.

Már csupán a kontextus mai sokrétű jelentésének magyarázata, története miatt is érdemes belefogni, Az agyban végbemenő folyamatok megértése után azt az autisták észlelésének/érzékelésének sérült területeire vonatkoztatva, azokat részletesen kielemezve, hihetetlenül pontos magyarázatokat kapunk bizarr, számunkra olykor érthetetlen viselkedésükre.

Elöljáróban a szerző megállapítja, hogy „a ’hogyan”-ról sokat tudunk, míg a ’miért’-ről nagyon keveset”. Ezt a két kérdést, bár más nézőpontból, jómagam is fejtegettem saját könyvemben (elnézést a kissé szerénytelen párhuzamért, de kellő alázattal írom mindezt), és itt meg kell állapítanom, hogy sajnos a felnőtt ellátás területén még a ’hogyan’-ról is kevés ismeretünk van. De reménykeltő volna, ha Vermeulen felismerései alapján a ’miért’-eket legalább megpróbálnák az arra hivatottak személyre szabottan feltérképezni.

Had soroljam fel az egyébként közismerten sérült területeket, melyeket a szerző a kontextusvakság szempontjából elemez:

Tehát az ígért – kivonatosan – idézett rész:

„4. Fejezet: A kontextus a szociális interakciókban

157. oldal

A zárt rendszerek elég kiszámíthatóak, mert kevés változót tartalmaznak, és merev, univerzális szabályok irányítják őket. Ha A helyen végrehajtod B folyamatot, mindig C eredményt kapsz. A fizika világa pl. egy ilyen zárt rendszer. Mikor leejtesz (folyamat) valamit (bemenet), az leesik (kimenet), a gravitáció törvénye alapján ez mindig, mindenhol így történik. A kontextusnak nincs szerepe…

A nyitott rendszerekben is vannak szabályok, de ezek nem merevek és egyértelműek. A nyitott rendszerek kimenetei sokkal kiszámíthatatlanabbak, mert a rendszer „nyitott” minden befolyásra és módosulásra. A nyitott rendszer iskolapéldája a társadalmi rendszer. Mikor az emberi tényező bejön, a 2+2 már nem mindig 4. … A szociális helyzetek végeredménye nyitott, mert a jelentések, szándékok és egyéb kontextuális változók egész sora hat rájuk. Nézzük a következő, egészen egyszerű szociális helyzetet.

Elsőre azt gondolnánk, hogy ha valaki kap valamilyen ajándékot, akkor örülni fog neki. De ez nem mindig van így. Az ajándékozás nyitott rendszer, mert sok benne a kontextuális változó, így végtelen számú kimenete lehetséges. …

A szociális helyzetre alkalmazva ez azt jelenti, hogy a kimenet vagy az eredmény, a személyek végső reakciója, a kontextus végtelen számú elemének együttes hatásától függ.

…az eredmény függ az ajándékot átvevő személy belső állapotától (attól, hogy mit várt, mit szeret, stb.) – de a kontextusba nemcsak ez tartozik bele, hanem még az is, hogy ki adja az ajándékot, mikor, milyet, és milyen verbális körítéssel („Ó, semmiség, csak arra gondoltam, adok neked valamit, amitől jobb szagod lesz.”), és így tovább. Mindeme kontextuális tényezők miatt az ajándékozás, mint társadalmi szituáció nyitott rendszer, ahol az eredmény nem törvényszerű, hanem szinte esetleges.

A nyitott rendszerek tehát sokkal komplexebbek és kiszámíthatatlanabbak. Az ilyen rendszer megértéséhez és a kimenetek bejóslásához sokkal nagyobb kontextusérzékenységre van szükség, mint egy zárt rendszer esetén. Az egyenes, kontextusvak gondolkodás számára, mint amilyen az autistáké, a nyitott rendszerek sokkal nehezebben érthetőek.

A kontextusvak emberek nehezen tudják megjósolni mások várható reakcióit és kezelni a már kiváltott reakciókat. Az eredmény a szociális működés átható zavara.”

*

Eddig az idézett rész. Peter Vermeulen részletesen ismerteti a kontextusvakság általa kidolgozott elméletét, majd annak lehetséges alkalmazását is megismerteti velünk, és levonja a végkövetkeztetést:

362. oldal

„Az autizmusbarát környezet szükségessége

Hozzunk létre egy autizmusbarát környezetet, amelyben az autista embereknek világossá tesszük a világunk sokszínű, változó fogalmait. … egy olyan környezetet, amelyben képesek (kontextus)vakon eligazodni.”

*

Sok szeretettel és az autista felnőttekkel foglalkozó szakembereknek igencsak nyomatékkal ajánlom ezt a – ár/érték arány szempontjából a tartalmát tekintve igencsak kedvező árú – könyvet!

Alajos


Idézetek Peter Vermeulen: Az autizmus, mint kontextusvakság című könyvéből

„Az érzékeinkkel felfogott világ tele van bizonytalansággal.” 16. oldal

„A kontextus elengedhetetlen a világ megértéséhez, amelyben élünk.” 18. oldal

„… nemcsak a külső környezet (ahol az adott dolog van), hanem a belső környezetünk (mit tudunk, mit várunk el, mire emlékszünk) is befolyásolja és megváltoztatja az érzékelt dolgok jelentését, jelentőségét.” 19. oldal

„Az autista emberek viselkedése és reakciói sokszor tökéletesen logikusak, mégsem helyesek, mert nem illenek az adott környezetbe.” 20. oldal

„Az autista emberek legalább annyira különböznek egymástól, mint amennyire hasonlítanak. … máig a legtöbbet kutatott fejlődési rendellenesség” 21. oldal

„… az autizmusban nem csupán a komplex, magas szintű kognitív funkciók érintettek … hanem az eltérések talán még erősebben érvényesülnek az elsődleges, alacsony szintű agyi folyamatokban, amelyek  többsége tudattalanul vagy a tudatossá válást megelőzően zajlik.” 23. oldal

„… az autizmusra nincs egyetlen kizárólagos magyarázat.” 24. oldal

„… inkább autizmusbarát környezetet kellene kialakítanunk ahelyett, hogy magát az autizmust próbálnánk ’gyógyítani’ vagy ’kijavítani’.” 25. oldal

„Ha valaminek nem ismerjük a kontextusát, könnyen félreérthetjük.” 32. oldal


2016-02-23 00:00:00
Vissza
Bejelentkezés
 

Keresés