lepjunk.hu

Mi az autizmus

Mi az autizmus

Az agy fejlődési rendellenessége nyomán kialakuló pszichés állapot. Ellentétben más fogyatékossággal, külső jegyek alapjána nem ismerhető fel. Uta Frith: Autizmus - A rejtély nyomában c. könyvében így ír erről:

"A legmeglepőbb az Autizmusban szenvedő gyermek tipikus külleme. Akik ismernek más, komoly fejlődési rendellenességtől szenvedő gyermekeket tudják, hogy azok fogyatékosnak is látszanak. Ezzel szemben a fiatal autista gyermek az esetek többségében meglepi a szemlélőt szívbemarkoló, szinte túlvilági szépségével."

Nézzék csak meg alaposan Timike hétéves autista kislány képét!

A fiúk négyszer annyira érintettek autizmussal, mint a lányok. Különböző tünetei vannak, de általános és  legszembetűnőbb ismérve a társas kapcsolatokban való problémák jelentkezése, leggyakrabban már hároméves kor előtt. Elsősorban genetikai háttere van.


Seth F. Henriett, magyar aspergeri autista szerint:

Alkalmazkodni annyi, mint betartani a társadalom adta szabályokat, normákat, beilleszkedni a nagy tömegbe egyetérteni és együtt élni mindazzal, ami a világban van, avagy a világban történik. Mi, autista belsőfoglyok kimondhatatlan erőfeszítést kívánunk tenni annak érdekében, hogy beilleszkedhessünk. Csakhogy minden próbálkozásunk kudarcba fullad.

Úgy akarunk élni, mint mások, dolgozni és szeretni, megérteni, betartani és megismerni, s mégis, ezek a dolgok annyira a hatókörünkön kívül esnek, hogy a normálember számára elképzelhetetlennek tűnnek

Csak forgunk, csak bambulunk a sötétbe egyre, hogy megtarthassuk saját  szabadságunkat, és hogy le ne romboljuk a magunk alkotta világot.

(Idézet Seth F. Henriett - Autizmussal önmagamba zárva c. könyvéből - KAPOCS kiadó  2005)

Donna Williams ausztrál autista nő szerint:

Engem "autistának" diagnosztizáltak. Ha megkérdeznék tőlem, mit jelent ez a szó, azt felelném, hogy számomra a kapcsolódások zavarát jelenti. A KAPCSOLÓDÁSOK zavar nálam azzal a következménnyel jár, hogy baj van a TOLERANCIÁMMAL és a KONTROLOMMAL. Az "autizmus" kifejezés ezt senkinek sem árulja el, mint ahogy egyes rokonainak címkéi sem. (Donna Williams: Autizmus - Egyes szám első személyben)

"Magányodból, üveg alól nézed, amint a világ halad, 
és hozzád senki sem érhet, biztonságban vagy, érzed. 
De a szél hidegen fúj, lelkedben, a mélyben, 
úgy érzed, ott semmi nem bánthat, pedig minden elkésett."

(Donna verse a szerző Léttelenül, Egy autista nő naplója c. könyvéből - ANIMULA Kiadó 1999)

Axel Brauns német autista szerint:

"Egyes autisták csöndben, magukba fordulva élik napjaikat, mások folytonos dühöngéssel, mert náluk a világ a fejükön száguld keresztül. Egyes autisták sosem tanulják meg, hogy helyesen mondjanak köszönetet, mások ajkára oly pompásan jönnek ezek a szóvirágok, hogy az embernek az a benyomása támad, értik is azt, ami a szájukon kicsúszik. Egyes autisták szívesen nevetnek és sokat fecsegnek, mások inkább tárgyilagosak és szófukarok. Egyes autisták kétségbeesnek borús gondolatokra, mások az élet derűs oldalán táboroznak."

(idézet Axel Brauns - Cifraárnyak és Denevérek, Élet egy másik világban c. könyvéből - GABO Kiadó 2003.

"A dolog természete kettős: nem csak a többiek nem értik az autistákat, hanem mi sem értjük a többieket." (Egy autista fiú gondolata)

A szakember szerint:

„Az autizmus fejlődési zavar, amelyet az esetek legnagyobb részében a gének határoznak meg, s amely (jellemzően) veleszületett. Az idegrendszer az átlagostól eltérően fejlődik és működik, a szokatlan idegrendszeri működés pedig szokatlan viselkedésben mutatkozik meg. (Jegyezzük meg: az autizmust nem okozhatja rossz szülői bánásmód vagy nevelési hiba!)” Dr. Stefanik Krisztina Ph.D. pszichológus, autizmus-szakértő, egyetemi adjunktus, tudományos és nemzetközi dékán helyettes az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karán

Lásd: Autizmus füzetek Segítség és segítők...

Az autizmus a külvilág teljes elutasítása, a saját belső világba való visszahúzódás, ahol a képzelet és a vízió az úr. Menekülök egy helyzet, vagy a környezet elől, mert túlságosan fáj valami, vagy úgy érzem, kigúnyoltak. A fájdalmam, a szomorúságom, a reménytelenségem olyan mértékű, hogy elszigetelem maga a fizikai világtól. A külvilágot idegennek és fenyegetőnek élem meg. Az a tény, hogy én, autistaként, elvonultam a saját kis hermetikusan elzárt „buborékomba”, azt eredményezi, hogy a naponta kívülről kapott több ezer információt elraktározom a belső világomba ahelyett, hogy más emberekkel megosztanám. Egy fekete lyukban találom magam, egy olyan úton, amelynek nem látom a végét. Az a benyomásom hogy az előírt „szabvány” olyan elérhetetlen, hogy könnyebb számomra védelmet keresni a hallgatás védőbástyái mögött, mintsem folyton-folyvást önmagamat meghaladva mások (szülők, tanárok, főnökök) részére számadással tartozni. A betegség kezelése talán lehetséges, azonban a gyógyulás kiindulása inkább belső, mint külső eredetű. Bárhogy is legyen, a környezetemnek képesnek kell lennie az én belső világomból kiindulva kommunikálni, hogy engem újra vagy jobban hozzásegítsen a fizikai, valós világgal való kontaktus felvételéhez. Így, belső világomba zárkózva, mások számára nehéz a velem való kapcsolatteremtés. Jobban fel kéne ismerniük az igényeimet és a félelmeimet azért, hogy később meglegyen az elegendő bizalmam és nyitottságom ahhoz, hogy újra visszatérjek a külvilágba. (Jacques Martel pszichoterapeuta: Lelki eredetű betegségek lexikona)

Az autista szociálisan naív.
Bővebben: http://www.autizmus.hu/AAspektrum.shtml

Egy szülő véleménye:

Egy régi indiai mondás szerint: "Ha sírsz amiatt, hogy lement a nap, a könnyeidtől nem fogod meglátni a csillagokat." Nos, miután a szemünk már jól hozzászokott a sötétséghez (miután megbarátkoztunk azzal a gondolattal, hogy e teljesítmény-centrikus világban nem vagyunk és soha nem leszünk versenyhelyzetben, miután elfogadtuk a sorsunkat, s főleg: elfogadtuk furcsa gyermekünket és e furcsa gyermeket nevelő önmagunkat), egy csodálatos világ tárul elénk. Mennél inkább nézzük a csillagos eget, annál több fényes pont ragyog fel előttünk.

Szöllőssy Ágnes

Egy ferences szerzetes szerint

"Az autisták a legkitaszítottabbak, akik kommunikációs hiányosságuk miatt nem tudják belső személyiségük titkait megosztani másokkal."

P. Kárpáti Kázmér OFM plébános - Gyöngyös


Lásd még az alábbi cikkeket, tanulmányokat ezen a honlapon:

Mi okoz autizmust?

Autizmus és genetika

Autizmus: kutatás és gyakorlat

Tanulás és kutatás módszertan (Mi az autizmus?)

A tudat titkai

Az autizmus gazdaságszociológiai szempontból

Az autizmus 60 éve

Krónika

(Visszatérés a nyitóoldal-ra)2015-09-06 00:00:00
Vissza
Bejelentkezés
 

Keresés