lepjunk.hu

Az autizmus korai diagnosztizálása

A Kaliforniaí Egyetem, Los Angeles (UCLA), kutatási programjának egyik kulcskérdése a korai fejlesztés, ahol a "korai" általában azt a hároméves kort jelenti, amikor az autista gyermeket tipikusan diagnosztizálják. Egy érdekfeszítő jelentés azonban azt állítja, hogy az autista gyermekekről megfelelő diagnózis már 18 hónapos korban is felállítható, egy 14 kérdésből álló ellenőrző kérdéssorozat (CHAT) megválaszolásával.

Megjelent az Esőember 1999. III. évfolyam 1. számában


 Simon Baron-Cohen, Jane Allen és Christopher Gillberg olyan kérdéssorozatot fejlesztett ki, amely a társas játszásra, a társasági érdeklődésre, az utánzásra, a közös figyelem felkeltésére, a kommunikatív mutogatásra stb. vonatkozik. A szülőknek kilenc kérdést, az orvosoknak, védőnőknek öt kérdést kell megválaszolniuk. (ld. lentebb). 

A kutatók az ellenőrzést 50, véletlenszerűen kiválasztott 18 hónapos gyermeknél, továbbá 41 olyan "nagyon valószínű" (kockázatos) 18 hónapos gyermeknél végezték el, akiknek autista ikertestvérei vannak. (Az autista ikreknek kb. 2%-os valószínűséggel autista testvére van.) A kontrollcsoportból (tehát azok közül, akiknek nem voltak autista ikertestvérei) egyetlen gyermekre sem vonatkozott egynél több állítás, míg a "nagyon valószínű" csoportból négy gyermekre vonatkozott két vagy több állítás. 

30 hónapos korában mindegyik gyermeket újra megvizsgálták. 87 olyan gyermek (a kontrollcsoportból és a "nagyon valószínu" csoportból), aki négy vagy több kérdéscsoportnál 18 hónapos korában jól szerepelt, normálisan fejlődött. Ezzel szemben, mint a kutatók megállapították: "Négy kicsinél, akik 18 hónapos korban két vagy több kérdéscsoportnál fennakadtak, 30 hónapos korban diagnosztizálták az autizmust." Más szóval, az ellenőrző kérdéssorozat mind a négy esetben megállapította az autizmust a 91 fős, 18 hónapos csoportban. 

A csak néhány percet igénylő ellenőrző kérdéssorozat feltevése - a kutatók szerint - azt bizonyítja, hogy az autizmus korai megállapítása lehetséges és hatékony. Megjegyzik továbbá, hogy az ellenőrző kérdéssorozat magában foglal több olyan kérdést, amely csak az autista gyermekek számára érvényes, és amely más fogyatékos gyermekre nem illik, így a kérdéssorozat speciálisnak tekinthető az autistáknak. 
A reprezentatív felmérés folyamatban van. 


Részletesebb ismertetés: Can autism be detected at 18 month? The needle, the haystack and the CHAT.
British Journal of Psychiatry, 1992. No. 161. pp. 839-843. 


ELLENŐRZŐ KÉRDÉSSOROZAT AZ AUTIZMUS SZŰRÉSÉRE 18 HÓNAPOS KISGYERMEKEKNÉL 

Általános orvosoknak vagy védőnőknek a 18 hónapos fejlettségi szint meghatározására 

Kérdések a szülőknek (igen/nem) 

 1. Élvezi-e gyermeke, ha a térdén lovagoltatja, hintáztatja stb.? 
 2. Mutat-e érdeklődést gyermeke más gyermekek iránt? 
 3. Szeret-e gyermeke felmászni bizonyos dolgokra, pl. lépcsőn felfelé? 
 4. Élvezi-e gyermeke a bújócskázást, eldugást/keresést? 
 5. Utánzott-e bármikor gyermeke már valamit, pl. telefonálást? 
 6. Használta-e gyermeke a mutatóujját annak jelzésére, hogy kérdezne valamit? 
 7. Használta-e gyermeke a mutatóujját annak jelzésére, hogy felkeltette valami az érdeklődését?
 8. Tud-e gyermeke apró dolgokkal (pl. kisautó, építőkocka) anélkül játszani, hogy azt a szájába venné, ledobná vagy csak babrálná? 
 9. Hozott-e gyermeke önhöz valaha is valamit csak azért, hogy megmutassa? 
Kérdések az orvosnak vagy védononek 
 1. Találkozás során létesített-e a gyermek szemkontaktust önnel? 
 2. Felfigyelt-e a gyermek, ha ön a szobában kissé távolabbról egy érdekes tárgyat felmutatott neki, mondván: "Nézd csak! Itt van egy (a játék neve)." Megfigyelve a gyermek tekintetét, arra irányult-e, amit ön felmutatott? (Csak akkor adjon igenlő választ, ha a gyermek valóban a tárgyra nézett és nem csak ön felé) 
 3. Felkeltette-e a gyermek érdeklődését, ha egy pohárkát adott a kezébe és megkérte, hogy inni adjon önnek? Utánozta-e a gyermek az ivást? Rá tudta-e bírni a gyermeket bármilyen cselekvés utánzására? 
 4. Szólítsa fel a gyermeket, hogy mutasson rá az égő lámpára. Mutat a gyermek a fény felé a mutatóujjával? (Ha bármi mással, pl. mackóval mutatásra tudja rábírni a gyermeket, akkor is adjon igenlő választ.) 
 5. Tud a gyermek építőkockával tornyot építeni? Ha igen, hánnyal (mennyi az építőkockák száma?)
Megjegyzések: 
 • Látta már orvos a gyermeket?
 • Ha igen, ki és mikor? 
Lásd még az Autizmusdiagnózis minél korábban című cikket

Noha a fenti kérdések zöme a kapcsolatteremtés képességére, illetve a képzeleti játék elemi megnyilvánulásaira irányul, nem szabad azt gondolnunk, hogy ez a feladatsor önmagában elegendő a diagnózis felállításához. Ha a gyermek "furcsa" viselkedése gyanút kelt, mindig szakemberhez kell fordulni. (dr. Gerő Zsuzsa)


2010-02-21 00:00:00
Vissza
Bejelentkezés
 

Keresés