lepjunk.hu

Donna Williams: Autizmus

Donna Williams: Autizmus

Az Autizmus - egyes szám első személyben szerzője, Donna Williams, 1963-ban született. Kortársaihoz, vagy a nála idősebbekhez hasonlóan róla is csak felnőttkorában készült diagnózis: autista. Az autizmus jelenségére, szerteágazó és szélsőséges eltéréseket mutató tünetcsoportjára - szándékosan nem mondunk betegséget vagy fejlődési rendellenességet - csak a hatvanas-hetvenes évektől irányult nagyobb figyelem, amikor nagyobb számú esetet írtak le és ez többféle megközelítésből tette lehetővé a probléma tanulmányozását.

Megjelent az Esőember 2001. június, V. évfolyam 2. számában


Donna Williams előző könyveiben1 és e mostaniban is saját álláspontjáról, saját tapasztalatairól mesél. Egyes szám első személyben kíséreli elmagyarázni, milyen autistának lenni. Mégsem kizárólag magáról, hanem más autisták tapasztalatairól is beszél. Magyarázatai tiszták, példái, mivel a mindennapi életből származnak, világosak és érthetők, sőt nemegyszer humorosak is. Esettanulmányaiból megsejthetjük, hogyan érzékeli egy autizmussal élő ember a külvilágot, de nem csupán leírja a nehézségeket - az érzékelési problémáktól a koordinációs zavarokon át, egészen a kényszercselekvésekig - , hanem tippeket is ad ezek kezelésére.

Donna Williams könyve nemcsak azért hiteles számunkra, mert leírása zömmel saját tapasztalatain alapszik, hanem mert a jelenségek vizsgálatában igyekszik a látszat mögé tekinteni, az okokat kutatni. Tapasztalatai, eredményei nem biztos, hogy mindig, mindenben egyeznek a rendszeres tudományos kutatás eredményeivel, de a gyakorlatban is kipróbált módszerekből származnak. A gyakorlatias megközelítést vállaló könyv függeléke külön módszertani példatár: a mindennapokban is kivitelezhető módszereket ajánl az autizmussal élők és családjuk életének megkönnyítésére.

Ez a könyv ritka kincs: egy autizmussal élő írástudó segítsége sorstársainak, szülőknek, családtagoknak, pedagógusoknak, pszichológusoknak, mindannyiunknak, akiknek fogodzót kínál az autizmus labirintusában.

A könyvet a Pannonica Kiadó Kft adta ki 2001. év végén.

Kocsis Alajos


Jegyzet:

A könyv eredeti címe: Autism - An Inside-Out Approach (1996) An innovative look at the mechanics of 'autism' and its developmental 'cousins' (Újító szándékú pillantás az autizmusra és a vele rokon jelenségekre)

1Donna Williams - Léttelenül illetve Eszmélés

lásd még Donna Williams honlapját


2010-02-28 00:00:00
Vissza
Bejelentkezés
 

Keresés