lepjunk.hu

Vikár András, Vikár György, Székács Eszter: Dinamikus gyermekpszichiátria

Vikár András, Vikár György, Székács Eszter: Dinamikus gyermekpszichiátria

Elsősorban szakembereknek szól a Dinamikus gyermekpszichiátria címmel megjelent, második kiadását megélő munka Vikár András, Vikár György és Székács Eszter szerkesztésében. Nyolcadik fejezetének címe:  A pervazív fejlődési zavarok – az autizmus spektrum. Simó Judit foglalja össze mindazt, amit a tudomány jelenlegi állása szerint erről az állapotról tudunk.

(Medicina Könyvkiadó Zrt. – 2007.)


Rövid történeti áttekintés és az autizmus spektrum fogalmának leírását követően foglalkozik az állapot előfordulásának gyakoriságával (epidemiológia), a genetikai kutatások jelenlegi állásával. Az autizmus és egyéb állapotok, betegségek közötti kapcsolatok taglalásánál felhívja a figyelmet a differenciáldiagnosztika nehézségeire. Itt említi meg az utóbbi években az autizmus és az immunizáció esetleges kapcsolatát, különösen a kanyaróoltás esetleges veszélyét. „A feltételezés a kanyaró vírus patogén szerepére és az oltóanyagban használt tartósítószerre (thiomersal) egyaránt vonatkozik. A vizsgálatok ezzel kapcsolatban is ellentmondásosak, tudományos igényű vizsgálatok azonban mindeddig nem támasztották alá ezt a feltételezést. Nem mutat adat arra, hogy oltott gyerekek esetében gyakoribb lenne az autizmus spektrum zavarok előfordulása, vagy hogy az oltás bevezetésével összefüggésben változtak volna az epidemiológiai adatok” – írja. A fejezet foglalkozik továbbá a neuroanatómiai vizsgálatokkal, az autizmus különböző típusaival, a kommunikációval és e viselkedés egyéb jellemzőivel, zavaraival. Számomra különösen értékes információkat jelentettek a felnőttkor problémáit is érintő, az autizmus pszichológiai modelljét tárgyaló és a gyógyszeres kezelésre vonatkozó megállapítások. 

Megrendelhető: www.medicina-kiado.hu


2010-03-01 00:00:00
Vissza
Bejelentkezés
 

Keresés